Ο μεσίτης αμοίβεται μόνο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η αμοιβή του είναι αποτέλεσμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ του ιδίου και του πελάτη του. Ο ίδιος ενεργεί με συνέπεια και αξιοπιστία για την ολοκλήρωση της σύμβασης και πληρώνεται όταν ολοκληρωθεί η σχετική πράξη.