Αρχάγγελος


Λευκωσία

Περισσότερα...

280m2

1500 €

5
3

Λευκωσία


Λευκωσία

Περισσότερα...

210m2

2500 €

4
3

Ακρόπολη


Λευκωσία

Περισσότερα...

100m2

600 €

2
1

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

290m2

2000 €

4
4

Αρχάγγελος


Λευκωσία

Περισσότερα...

180m2

2400 €

3
4

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

538m2

6500 €

6
7

Αγλαντζιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

400m2

1900 €

4
5

Αγλαντζιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

90m2

750 €

2
1

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

290m2

1500 €

4
3

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

380m2

2500 €

5
3
2500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 380m2
5
3
6500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 538m2
6
7
2400 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 180m2
3
4
2000 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 290m2
4
4
1900 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 400m2
4
5
750 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 90m2
2
1
600 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 100m2
2
1
1500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 280m2
5
3
1250 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 150m2
3
2
2500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 210m2
4
3
1100 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 200m2
3
2
1500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 290m2
4
3