Αγλαντζιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

400m2

3500 €

4
5

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

100m2

625 €

2
1

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

538m2

6500 €

6
7

Αγλαντζιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

150m2

1200 €

3
2

Δάλι


Λευκωσία

Περισσότερα...

400m2

3000 €

4
5

Στρόβολος


Λευκωσία

Περισσότερα...

500m2

5500 €

4
4

Λευκωσία


Λευκωσία

Περισσότερα...

160m2

1750 €

2
2

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

85m2

550 €

2
1

Στρόβολος


Λευκωσία

Περισσότερα...

290m2

1200 €

3
3

Στρόβολος


Λευκωσία

Περισσότερα...

350m2

2300 €

3
4
1200 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 150m2
3
2
550 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 85m2
2
1
1000 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 300m2
8
2
1100 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 160m2
3
3
6500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 538m2
6
7
3500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 400m2
4
5
850 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 95m2
2
1
1750 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 160m2
2
2
1200 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 290m2
3
3
1500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 350m2
4
3
5000 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 470m2
4
5
4700 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 250m2
4
4