Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

380m2

2500 €

5
3

Αγλαντζιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

400m2

1900 €

4
5

Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας


Λευκωσία

Περισσότερα...

200m2

1100 €

3
2

Αλάμπρα


Λευκωσία

Περισσότερα...

350m2

2000 €

4
3

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

290m2

2000 €

4
4

Αρχάγγελος


Λευκωσία

Περισσότερα...

280m2

1600 €

5
3

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

538m2

6500 €

6
7
2000 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 350m2
4
3
2500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 380m2
5
3
2000 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 290m2
4
4
6500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 538m2
6
7
1900 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 400m2
4
5
1600 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 280m2
5
3
1100 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 200m2
3
2