Στρόβολος


Λευκωσία

Περισσότερα...

350m2

2300 €

3
4

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

538m2

6500 €

6
7

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

100m2

625 €

2
1

Λυκαβητός


Λευκωσία

Περισσότερα...

95m2

850 €

2
1

Αγλαντζιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

150m2

1200 €

3
2

Μακεδονίτισσα


Λευκωσία

Περισσότερα...

160m2

1100 €

3
3

Στρόβολος


Λευκωσία

Περισσότερα...

250m2

4700 €

4
4

Αγλαντζιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

400m2

3500 €

4
5

Δασούπολη


Λευκωσία

Περισσότερα...

170m2

750 €

3
3

Στρόβολος


Λευκωσία

Περισσότερα...

470m2

5000 €

4
5
1100 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 160m2
3
3
1750 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 160m2
2
2
4700 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 250m2
4
4
5000 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 470m2
4
5
1000 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 300m2
8
2
550 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 85m2
2
1
3500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 400m2
4
5
625 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 100m2
2
1
1200 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 290m2
3
3
1000 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 170m2
3
2
850 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 95m2
2
1
5500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 500m2
4
4