Αρχάγγελος


Λευκωσία

Περισσότερα...

280m2

1500 €

5
3

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

290m2

2000 €

4
4

Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας


Λευκωσία

Περισσότερα...

200m2

1100 €

3
2

Αρχάγγελος


Λευκωσία

Περισσότερα...

180m2

2400 €

3
4

Αλάμπρα


Λευκωσία

Περισσότερα...

350m2

2000 €

4
3

Αγλαντζιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

60m2

650 €

1
1

Αγλαντζιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

400m2

1900 €

4
5

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

380m2

2500 €

5
3

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

538m2

6500 €

6
7

Ακρόπολη


Λευκωσία

Περισσότερα...

100m2

600 €

2
1
6500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 538m2
6
7
2000 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 350m2
4
3
1900 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 400m2
4
5
650 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 60m2
1
1
2500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 380m2
5
3
2400 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 180m2
3
4
1500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 290m2
4
3
1500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 280m2
5
3
600 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 100m2
2
1
1100 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 200m2
3
2
2000 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 290m2
4
4