Έγκωμη


Λευκωσία

Περισσότερα...

60m2

650 €

1
1

Στρόβολος


Λευκωσία

Περισσότερα...

500m2

5500 €

4
4

Αγλαντζιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

60m2

600 €

1
1

Λατσιά


Λευκωσία

Περισσότερα...

360m2

1100 €

3
4

Μακεδονίτισσα


Λευκωσία

Περισσότερα...

60m2

600 €

1
1

Κέντρο Λευκωσίας


Λευκωσία

Περισσότερα...

165m2

2850 €

12
2

Στρόβολος


Λευκωσία

Περισσότερα...

350m2

2300 €

3
4

Στρόβολος


Λευκωσία

Περισσότερα...

250m2

4700 €

4
4

Έγκωμη


Λευκωσία

Περισσότερα...

90m2

700 €

2
2

Καϊμακλί


Λευκωσία

Περισσότερα...

300m2

1000 €

8
2
1100 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 200m2
3
2
1200 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 290m2
3
3
2000 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 200m2
4
3
2300 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 350m2
3
4
5500 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 500m2
4
4
5000 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 470m2
4
5
1100 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 360m2
3
4
4700 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 250m2
4
4
620 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 90m2
2
2
650 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 60m2
1
1
800 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 170m2
3
2
850 €
Λευκωσία
Τ.μ.:: 90m2
2
1